Home

Willem Jansen Stichting organiseert Chris Jansen jaar

  • Boek en borstbeeld voor Zaanse schilder Chris Jansen

Willem Jansen (1892-1969) en zoon Chris Jansen (1918-1961) zijn als Zaanse kunstschilders van de 20steeeuw geen onbekenden. De Willem Jansen Stichting zet zich al tientallen jaren in om hun leven werk onder de aandacht te brengen en onderhoudt een omvangrijke collectie van hun kunstwerken. Ook verscheen een biografie over Willem Jansen en enkele jaren geleden bracht de stichting een boek uit over zijn grafische werk. In 2018 is alle aandacht echter voor zoon Chris Jansen, in zijn 100stegeboortejaar.

Zoon Chris is door vader Willem opgeleid en Chris heeft ook altijd min of meer in de schaduw gewerkt van zijn vader. Vrij snel echter volgde hij zijn eigen weg met een geheel eigen en vooral ongeremd en expressief palet in zijn kunst. Op een aantal vlakken bleef gevoelige en labiele Chris achter in zijn ontwikkeling; hij is zelfs enige tijd opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn talent voor de schilderkunst echter was buitengewoon. Jarenlang waren Willem en Chris kunstbroeders, wat wreed werd afgebroken toen Chris plotseling op 43-jarige leeftijd overleed.

Biografie “Het onvoltooide leven van Chris Jansen”

De biografie geeft Chris het podium wat hij als kunstenaar verdient, om hem te presenteren als zelfstandig kunstschilder en los te maken uit de liefdevolle omhelzing van zijn vader.

De biografie is geschreven door Henk Heijnen, kunsthistoricus en kenner van de Zaanse kunst. De tekst wordt geïllustreerd door vele afbeeldingen van werken van Chris, van monumentale olieverfschilderijen en aandoenlijke schetsjes tot recent ontdekt beeldmateriaal.

Het boek over “Het onvoltooide leven van Chris Jansen” kunt u verkrijgen door overmaking van € 23,95 (incl. verzendkosten), op bank-rekening nr. NL52RABO 03701 51 119, Willem Jansen Stichting, Westzaan. Of bij Galerie Staphorsius te Westzaan.

Galerie Staphorsius
J. J. Allanstraat 287 B
1551 RG  Westzaan
T 075-6143000
Geopend: dinsdag – zaterdag, 9 – 17 uur.

 

Borstbeeld Chris Jansen

Al meer dan 30 jaar prijkt er een borstbeeld van Willem Jansen in het perkje bij de Kerkbuurt in Westzaan. Vorig jaar raakte de stichting in gesprek met beeldhouwer Kees Koeman uit Heiloo, een liefhebber van het werk van de Jansens. Koeman heeft via zijn ouders de Jansens indertijd gekend, en Chris heeft ook enige weken bij hen gelogeerd. De bijzondere belevenissen hiervan worden ook in de biografie beschreven. Geheel belangeloos bood Koeman aan om, aan de hand van het beschikbare fotomateriaal, een borstbeeld van Chris te maken. Een model in klei van dit beeld is  tijdens de boekpresentatie bij galerie Staphorsius onthuld.

 

Op zaterdag 8 september – het weekend van monumentendag – en de Dag van Westzaan  – zal om 15.00 uur het bronzen borstbeeld in het Willem Jansen Plantsoen worden onthuld

Echt uniek is dat dan de bewoners van J.J. Allanstraat 382 – de vlakbij gelegen “Jansen” woning – al gastvrij ruimte hebben toegezegd zodat de onthulling kan worden gecombineerd met een kleine expositie van werken van de Jansens; voor één keer terug op de plek waar ze tot stand zijn gekomen.

Onthulling bronzen borstbeeld: zaterdag 8 september, 15 uur – Willem Jansen Plantsoen.
Tentoonstelling: Willem en Chris Jansen weer thuis!  –  zaterdag 8 september, 10 – 17 uur – J.J. Allanstraat 382, Westzaan.

 

Advertenties