Contact

Voor meer informatie over de Willem Jansen Stichting kunt u contact opnemen met

Dhr Ron Roem
E: ron@willemjansenstichting.nl


De Willem Jansen Stichting
Secretariaat & Ledenadministratie:
T.a.v. Dhr Kees Terwee
J.J. Allanstraat 287B
1551 RG Westzaan
E: secretariaat@willemjansenstichting.nl

Bankrekeningnummer:
NL52RABO 03701 51 119, tav Willem Jansen Stichting, Westzaan.

Links
www.westzaansedigitalebeeldbank.nl
www.westzaan.info

%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star