Expositie van Westzaans Cultureel Erfgoed – 2017

In de publiekshal van het stadhuis van Zaanstad worden door Zaanse culturele instellingen in samenwerking met het Gemeentearchief wisselende exposities georganiseerd. Op initiatief van de Historische Vereniging Westzaan zal in december en januari door een aantal Westzaanse instellingen een gecombineerde expositie worden ingericht om het Westzaanse cultureel erfgoed over het voetlicht te brengen. De Willem Jansen Stichting zal daar met werk van Willem en Chris bij zijn. De expositie is vrij toegankelijk en geopend tijdens kantooruren.
%d bloggers liken dit:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star